Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Яньовден


Мине ли бакърът с китките под трендафила, става магията...

С този обичай са свързани представите на народа за поврат в природата. Смята се, че тогава билките имат най-голяма лековита сила. Момите носят китките на своето семейство - букетче от цветя и билки.

С голяма харкома (бакър), две девойки отиват до най-близката чешма или извор (Големият врис) за “мълчана вода”. Изсипват се китките в бакъра, като най-напред се пуска железен ключ да издрънчи и така се вярва, че се заключват всички злини. Най-отгоре се слага Госпогьовата китка. Двете моми занасят бакъра под трендафила и там става магията... земното и небесното се сливат.

На другата сутрин момите берат билки, увиват (опашват) кръстовете си с жилавика и се търкалят за здраве. Възрастна жена изважда от харкомата Госпогьовата китка и започва да благославя, като ръси наоколо с нея. Няколко жени вадят китките и наричат за здраве, берекет и женитба.Последна актуализация на 11.09.2015