Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Експозиция "Иконна живопис"


В Експозиция "Иконна живопис" са представени няколко икони от XIX век, дело на местни майстори. Те се отличават от всички други български икони, най-вече по своята стилистика: с приглушен колорит, в който преобладава тъмно зеления цвят - нещо нетипично за иконната живопис.


Последна актуализация на 11.09.2015