Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Експозиция „Нематериално културно наследство на Странджа”


Експозиция „Нематериално културно наследство на Странджа” е създадена през 2010 г. Тя предстявя уникалните странджански обичаи - нестинарство, Бял кукер, странджанската обредност посветена на  панагири и специално тачени светци. Ако отделите повече време, възползвайте се да гледате филми за нестинарите и кукерските игри, предлагаме ви и допълнителни информационни мателиали, така че да поседнете и да почетете подбрани статии свързани с нематериалното културно наследство на Странджа и това - под монотонният ритъм на нестинарската музика.


Последна актуализация на 11.09.2015