Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Исторически музей - Малко Търново

Създаден през 1983 г., с идеята да се превърне в информационен център за културно-историческото развитие на Странджа, музеят разполага с четири сгради, в които са разположени експозициите. Къщите са оригинални, типични странджански творби на народните майстори, което ги прави особено ценни за историята на българската архитектура.

В експозициите е нарушен традиционният способ на експониране в строго следване на хронологическия ред - “от древността до наши дни”. Експонирането е осъществено тематично и с акцентуване само на онези събития и явления, които са характерни за региона. Тук могат да се видят мраморни надгробни плочи, жертвеници, колони с гръцки надписи и мраморна статуя на римска девойка, два фронтона от тракийска куполна гробница, керамика.

Исторически музей гр. Малко Търново е включен в движението “Стоте национални туристически обекта”.

телефон за контакти: 0886 647 223, 05952 36 64
Последна актуализация на 11.09.2015