Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Преход с автомобил с. Граматиково - м. Качул - м. Маврова нива

Пресича се р. Велека, възможност за риболов и къпане. Стари дъбови гори и горски поляни с красиви панорами край Маврова нива и защитена местност Каменска бърчина.

Интерес за туристите представлява посещението на тракийско скално светилище със соларни кръгове и скален феномен “Каменна гъба”.

Последна актуализация на 11.09.2015