Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Парория

Разположена е между селата Заберново и Калово, във водосборите на Заберска река и Казански дол. Обявена е със Заповед № 845/31.10.1991г. на Министерство на околната среда, с цел запазване на територия, заета с девствена дървесна растителност (горски насаждения), съчетана с културни ценности.  Заема площ от 988,60 ха.

Горите са много стари, разновъзрастни, с вековни дъбови дървета. В този район се намира най-дебелото и вероятно най-възрастното дърво в Странджа – 1000–годишен дъб благун.

Особен интерес в този район предизвиква легендата за средновековния манастир на Григорий Синаит, откъдето идва и наименованието “парорийски”.

В защитената местност и около нея има множество параклиси. В карстовата част на Пазлаците има множество пещерни образувания.

Последна актуализация на 11.09.2015