Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Босна

Обявена е със заповед № 170 от 16.02.1990 г., с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици. Площта й възлиза на 51.70 ха.

Последна актуализация на 11.09.2015