Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.

Паметници на културата

Архитектурни

 • с. Бръшлян – архитектурен резерват
 • гр. М. Търново - странджански възрожденски къщи от края на ХІХ в.
 • с. Стоилово -  типични странджански къщи, бари
 • с. Заберново, Сливарово, Визица, Бяла вода, Калово, Звездец - странджански селски къщи от края на ХІХ и началото на ХХ в.

Археологически

 • Тракийска куполна гробница V-ІІІ в. пр.Хр. - 3 км югозападно от града в м. Мишкова нива; освен светилището комплексът включва римска вила, некропол и останки от крепост
 • Тракийска куполна гробница V-ІІІ в. пр.Хр. - 3 км западно от града в м. Пропада; некропол, две гробници с правоъгълен план от римския период
 • Тракийско скално светилище, посветено на бога на Слънцето (2500г. пр. н. е.) - 10 км източно от града в посока Царево
 • Долмени – в землищата на селата Евренезово, Заберново и Калово
 • Римска гробница ІІІ-ІV в. - сводеста, градена от камък - 1.5 км югоизточно от с. Евренезово
 • Останки от крепости - с. Младежко, с. Заберново, с. Граматиково, с. Бяла вода, гр. Малко Търново, с. Звездец
 • Пещери - Братанова пещера до с. Бръшлян и Калето до с. Младежко

Последна актуализация на 11.09.2015