Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Село Близнак

Намира се на 54 км южно от гр. Бургас и на 41 км от гр. Малко Търново, на 350 м.н.в.
Старите имена на селото са Каравиран, Караеврен ( в превод от турски означава “черен змей”). Под името Каравиран селото фигурира в данъчния регистър на Анхиалската кааза от втората половина на ХVІІ век.

Археологически находки свидетелстват, че тук е имало селище от времето на бизийските тракийски царе, а по-късно и на римските императори. На юг от селото, в м. Караевренско кале (Градище), са намерени монети, а в самото село е открит мраморен релеф на трите нимфи от ІІ век сл.Хр. и съкровище от 499 фолиси (посребрени медни монети) на римските императори от ІV век. Фрагментираният мраморен релеф на трите нимфи е с внушителни размери, но е запазен само в долната си част. Днес този пластичен шедьовър може да се види в Историческия музей на Малко Търново.

До самото село, на най-високото място, са останали следите на прочутата “Караевренска кула”, с която са свързани събитията, наречени “Караевренската катастрофа” (1803 г.). Тогава кърджалийски орди запалват кулата на местния спахия Юмер Драза и в нея изгарят живи стотици хора. Много писмени документи, народни песни и предания свидетелстват за тези събития, случили се в края на кърджалийското време. Жителите на селото са потомци на бежанци от Източна Тракия, заселили се в него през 1913 г.

Празникът на с. Близнак се отбелязва със събор в деня на Малка Богородица (21.09).

Интересни обекти за посещение:

• Долмени в м. Трънлива нива
•  Манастир “Животоприемний източник” – единственият действащ манастир в Странджа. Намира се до с. Голямо Буково и на около 12 км от Близнак.

Последна актуализация на 11.09.2015