Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Село Стоилово
Кметството в Стоилово
Кметството в Стоилово

Намира се на 9 км от гр. М. Търново и 83 км от гр. Бургас; 300 м.н.в.

Разположено е на високо, огледно било, между долините на реките Мечи дол (Аидере) и Велека. От селото се откриват красиви панорами: към Босненското било, с разположените по възвишенията му малки села, към м. Петрова нива с паметника на Преображенци, както и към вековните букови гори на резерват “Средока”, разположени на стръмния бряг на р. Мечи дол.

Смята се, че Стоилово е едно от най-старите селища в Странджа - на около 400 г. В стари предания се говори, че на това място първи се заселили дядо Стоил и рода му. Те били последвани от хората от съседните колибарски селища Юрта, Велека, Дуженково, Кафката, Попиново и др. По онова време в селищата избухнала епидемия от малария и това принудило хората да ги напуснат и да се заселят в днешното Стоилово. Наименованието на селото идва от личното име на неговия пръв заселник – дядо Стоил.

Основният поминък на населението бил земеделие и животновъдство.

Следи от древността се срещат в околностите на селището – тракийски могилни некрополи. В Стоилово са запазени ансамбли от сгради, строени през ХVІІІ – ХІХ век, като най-впечатляваща е била къщата на Янаки Комунджоолу. Архитектурен паметник, двуетажната къща с резбовани тавани и долапи е била най-голямата селска къща от ХІХ век в Странджа. Днес, за голямо съжаление, е изоставена и полуразрушена.

Жителите на селото вземат активно участие в Преображенското въстание. В стоиловското землище се намира местността Петрова нива. В м. Св. Илия над селото, срещу намиращата се тогава там турска казарма, е хвърлена първата бомба, отбелязваща началото на Преображенското въстание. Признателното странджанско население е издигнало тук паметна плоча.

Близостта на трите реки Велека, Аидере и Младежка и изобилието от леска по поречията им определят практикуването на кошничарския занаят от стоиловци. Още от векове те снабдявали с кошове за риба, дървени въглища, грозде, плява лозарските, рибарските и въглищарски центрове по цялото южно Черноморие. Днес това е единственият жив занаят в Странджа.

Интересни обекти за посещение:

• Църквата “Св. Илия” – построена в края на ХVІІ век. В нея са едни от най-старите олтарни двери. Неколкократно възстановявана.
• Параклиси “Св. Костадин”, “Св. Илия”, “Св. Георги”, “Св. Марина”(пещера)
• Водопадът Докузак на едноименната река с изградена бара

Селото е едно от най-старите селища в Странджа
Селото е едно от най-старите селища в Странджа
Последна актуализация на 11.09.2015