Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Изложба, представяща културното, историческо и природно богатство на трансграничния регион Бургас – Къркларели


На 19 май 2012 г. в гр. Къркларели , по покана на Областна администрация Бургас и Обединение за предоставяне на селищни услуги, Къркларели, Кмета на Община Малко Търново г-н Илиян Янчев посети фотографска изложба, представяща културното, историческо и природно богатство на трансграничния регион Бургас – Къркларели. Изложбата бе организирана като част от проект „2010 – Ново начало за промоциране на трансграничното богатство”, по Програма ИПП „България- Турция 2007 - 2013 г.”. Там градоначалника се запозна обстойно с богатството на трансграничния регион, обмени опит и идеи, създаде полезни партньорства и контакти. Предоставена бе възможността всяка община да публикува информация и снимков материал за своите туристически продукти, обекти и места за настаняване на страницата на проекта.

Последна актуализация на 11.09.2015