Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Среща - симпозиум «Мистерията Бастет»

Туристически информационен център гр. Малко Търново О Р Г А Н И З И Р А среща- симпозиум «Мистерията Бастет» 4-5 септември 2010 г. Доклади, въпроси, обсъждания,нощен преход до м. Седлото в подножието на вр. Голямо градище – Светилището на Бастет. Предварителна заявка, такса участие. Информация за събитието на телефоните на ТИЦ- Малко Търново email: tic_mtarnovo@mail.bg
Последна актуализация на 11.09.2015