Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Малко Търново в надпревара за най - добра туристическа дестинация

На 21 януари 2009 г. от 10.00 часа в залата на Читалище „Просвета”- гр. Малко Търново беше проведен еднодневен информационен семинар, организиран от Държавна Агенция по Туризъм, с участието на г-жа Анелия Крушкова, председател на агенцията. Той е част от кампанията  на следващото издание на Националния конкурс за отлична туристическа дестинация по проект EDEN, чиято тема за предстоящата година е «Туризъм и защитени територии». Надсловът на националния конкурс е «952: Природата ви приветства!» и се провежда чрез съфинансиране от страна на Европейската комисия. 

Главната цел на проекта е популяризирането на нововъзникващи туристически дестинации, които са (1) организирани в защитени територии и забележителности, включени в мрежата на „Натура 2000” и (2) насочени към постигане на икономически растеж чрез осигуряване на  разнообразие и високо качество на туристическите услуги, като в същото време се взима под внимание природата и защитените територии.

Подборът и популяризирането на Отличната българска туристическа дестинация в рамките на ЕDEN 2008 „Туризъм и защитени територии” ще допринесе за засилване на устойчивото развитие на туризма в България чрез популяризиране на ценности като респект към околната среда, многообразие от „нетрадиционни” туристически дестинации, добри практики и нови възможности за привличане на туристи в слабо развити туристически райони.

Държавна агенция по туризъм на Република България ще награди една отлична туристическа дестинация чрез провеждане на широкомащабна информационна кампания след провеждане на процедура за подбор на национално равнище. Избраната дестинация трябва да разполага с атрактивни природни ресурси, ползвайки защитената територия като актив, като в същото време зачита от една страна опазването на околната среда и от друга нуждите на посетителите и местното население.Последна актуализация на 11.09.2015