Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Обичаи и обреди в СтранджаТрадиционната духовна култура на странджанското население е целяла онази исторически онаследена и наслоявана с различни елементи през вековете система на космогонични, философски, религиозни, морално-етични и художествено-естетически представи, вярвания и ценности, предавани от поколение на поколение със средствата на традицията. Най-пряко отражение тя намира в обичаите и обредите, преданията и легендите, песните и танците на местното население.

В продължение на няколко години общината целенасочено работи за възстановяване  на традиционни обичаи и обреди, някои от които са характерни само за района и не се изпълняват в други части на България.

Обичаите и обредите в Странджа са свързани с точно определени дни от годината, които в повечето случаи съвпадат с църковните празници от християнския календар. Традиционните народни представи са за наличието на два периода:

  • зимен от Димитровден до Гергьовден
  • летен от Гергьовден до Димитровден

Обичаи и обреди (зимен цикъл)

Обичаите и обредите от зимен цикъл се обособяват като поредица от Кадени вечери. Първата кадена вечер е срещу Никулден, втората – срещу Коледа и третата – срещу Иванов ден. В Странджа Васильовденската кадена вечер се явява четвъртото Кандило.

Обичаи и обреди (пролетен цикъл)

  • Кукерските игри крият голямо богатство, което е сходно с карнавалните игри в Гърция, посветени на езическия бог Дионисий.
  • Игрите на филек най-силно характеризират самобитността на странджанския фолклор. Те започват с паленето на коша на мегдана и участието на всички жители на селото.
  • Мартенски обреден обичай – Мятането на червен плат – пояс, престилка на пруста преди изгрев слънце, за да се омилостиви Баба Марта.
  • Уникален за странджанския край е обряда свързан с Еньовден запалването през вечерта на огньове за здраве, които се прескачат, а на заранта, още преди изгрева на слънцето, търкалянето на зелена морава за здраве. Следват наричанията на личните цветя (китки), които са прележали цяла нощ в бакър с вода.
  • Всички селища от общината имат свои панаири, свързани с празника на отделен светия. В Малко Търново това е деня на Св. Богородица. Празнува се в края на август с излет в м. Църногорово, където се намира и параклиса на Св. Богородица.

Най-големият събор в района на общината става по средата на месец август, двудневен на местност Петрова нива, Странджанското Оборище. Чества се Илинденско - Преображенското въстание.

Последна актуализация на 11.09.2015