Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Странджански обичаи и обреди



Традиционната духовна култура на странджанското население е целяла онази исторически унаследена и наслоявана с различни елементи през вековете система на космогонични, философски, религиозни, морално-етични и художествено-естетически представи, вярвания и ценности, предавани от поколение на поколение със средствата на традицията. Най-пряко отражение тя намира в обичаите и обредите, преданията и легендите, песните и танците на аместното население.

В продължение на няколко години общината целенасочено работи за възстановяване  на традиционни обичаи и обреди, част от които са характерни за района и не се изпълняват в други части на страната.

Последна актуализация на 11.09.2015