Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Международен пленер по живописЦелта на международния пленер по живопис е да се популяризират чрез живописни творби (масло, акварел, пастел и др.) уникалната странджанска природа, архитектурно-исторически забележителности, бит и духовност на странджанския край, изразени чрез митологичните предания, фолклор, нрави и обичаи на хората.

Началото му е поставено през 1999 година от Дирекция на Природен парк Странджа. През първата година участват само български художници, а при следващите издания са поканени и участват художници от Италия, Финландия, Македония, Украйна, Турция и България.

От 2001 г. пленерът се организира и финансира изцяло от община Малко Търново и е част от летните културни празници на града.

В продължение на 12 дни художниците черпят вдъхновение за платната си от най-забележителните природни и културно-исторически кътчета на общината.

Всяко издание на пленера по живопис в гр.Малко Търново завършва с изложба на сътворените по време на дните му картини, след което експозицията гостува в изложбени галерии в София и Бургас. Подборка от платна на пленерите гостува на изложба в Анкара – Р Турция през 2004 г.

Последна актуализация на 11.09.2015