Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Национален събор-надпяване “Странджа пее”


Особено като запя гордият и снажен визичанин Георги Павлов, като поде Калинка Згурова с жълтиците си на гердан, като продължи Петранка Тодорова с трендафил в косите си, като си възвиши медния глас кипрата Магда Пушкарова, като наду кавала дядо Петко Нанчев и подир него син и внук пропяха, като седна и скръсти ръце баба Урга и тихо зареди думите, сякаш гълъби трепнаха над хората.

сп. Отечество, 1960 г.
из статията “Рапсодия на Странджа”
автор Стефан Станчев

Съборът-надпяване “Странджа пее”, проведен за първи път на 28, 29 и 30 май 1960 година в село Граматиково, с решение на тогавашното Министерство на културата, е първата национална културна проява, която дава ново дихание на българския фолклор.

На събора през 1960 г. изгряват талантите на Калинка Згурова, Петранка Тодорова, Георги Павлов, Райна Маврова, а от утвърдените изпълнители на станджанската песен участват Комня Стоянова, Магда Пушкарова, Сава Попсавов, Райна Петрова и много други. Откритието на надпяването е Янка Рупкина.

През 1995 година се провежда Вторият национален събор “Странджа пее”, възстановен от община Малко Търново. През 2000 г. се отбеляза неговата 40 годишнина и се взема решение фолклорното събитие да се състои на всеки четири години. В надпяването, имащо конкурсен характер, вземат участие индувидуални и групови изпълнители на странджански народни песни и танци, възпроизвеждане на обичаи, инструментални изпълнители на кавал, гайда, гъдулка.

Организатор на Националния събор-надпяване “Странджа пее” в с. Граматиково е Община Малко Търново. Той се провежда под егидата на Министерството на културата с непосредственото участие на Института по фолклор при БАН, Съюза на българските композитори, Българското национално радио и Българската национална телевизия.

Надпяването има за своя главна цел да продължи популяризирането на богатото песенно творчество от Странджа, с издирването и утвърждаването на нови дарования.

Участници в конкурсната програма на събора могат да бъдат изпълнители от всички краища на страната (певци, групи, инструменталисти) на изворен фолклор от района на Странджа. Допускат се и изпълнения на песни от района на Сакар и Източна Тракия.

Подреждането на участниците става в четири възрастови групи: до 7 години, първа възрастова група от 7 до 14 години, втора възрастова група от 15 до 25 години и трета възрастова група над 25 години. В същия ред на възрастовите групи протича конкурсът и за инструменталисти.

Групите за автентичен фолклор и за изпълнители на обичаи също трябва да представят фолклорна култура от посочените райони: Странджа, Сакар и Източна Тракия.

Следващото издание на Националният фолклорен събор-надпяване “Странджа пее” ще се проведе през 2015 г.

Телефони за справки:
Община Малко Търново отдел Култура - 05952/ 30 70

Читалище Просвета, Малко Търново - 05952/ 31 05

Последна актуализация на 11.09.2015