Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Лазаровден

Лазаровден се празнува винаги в последната събота преди Великден. Той е символичен празник на момите, който отговаря на мъжките коледувания през зимата.

Oблечени с нови премени и с венци на главите лазарките пеят песни в които има благопожелания за плодородие по нивите, лозята и живата стока. Стопаните ги даряват с яйца, които събират в кошници.

Последна актуализация на 11.09.2015