Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Къщите в Бръшлян

През 1982 г. село Бръшлян е обявено за архитектурен резерват. Тук могат да се видят примери, които илюстрират типа на средностранджанската дървена къща.

От приземните къщи интерес представлява къщата на Божка Русинова – типичен пример на двупространствената къща. Много от запазените бръшлянски къщи са двуетажни (Дико Балев, Рада Янкова, Мара Трепечова, Атанас Георгиев) и са образци на разпространената в странджанския край двуетажна къща с каменно приземие и дървен етаж. Характерна е издължената планова схема на етажа с традиционните помещения пруст, малка стая (кума) и голямата къща с тъмното помещение (амбар). В голямата къща се намира типичното огнище с пещ, разположено на стената. От двете страни на къщите обикаля стобор с клозет и мивка. В къщите на Мара Трепечова и Атанас Георгиев в един възел са свързани две огнища (ъглово и пристенно), в голямата стая.

Оригинално решение в Бръшлян показва къщата на Нана Кобарелова. В единия край вместо една са поставени две малки къщи с вътрешен салон и балкон. Останалата част отговаря на познатата схема: голяма къща с огнище при стената и тъмно помещение, а стоборът обикаля къщата от две страни.

Интериорите са решени с по-съвременни средства – дъсчени тавани с профили, измазани стени, парапет от струговани пръчки, полици.

Външният образ е по-разнообразен. Върху каменното приземие ляга дървеният етаж с еркери, подпрени с поредица от наклонени конзоли – белези, които определят къщите към по-късния период на Възраждането.
             
Балювата къща

Архитектурен и исторически паметник. Построена е през XIX в. Приземният етаж е от ломен камък на кал с два пояса от дървени сантрачи. Вторият жилищен етаж е с талпена конструкция. Към него водят две дървени стълби – едната е разположена на късата страна към пруста, а втората откъм дългата страна към задните сервизни помещения. Планът на Балювата къща е типичен за странджанската жилищна архитектура.

На 2 април 1903 г. къщата е обградена от турска войска. В сражението загиват войводата Пано Ангелов и четникът Никола Равашола. Днес там е поставена паметна плоча, отбелязваща трагичното историческо събитие.

Последна актуализация на 11.09.2015